Zwroty

Produkt może zostać wysłany na terenie całej Polski. Produkty zostaną wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres podany w formularzu zamówienia. Forma płatności to płatność przy odbiorze. Wysyłki odbywają się codziennie, za wyjątkiem weekendów i świąt.


Prośby o zwrot lub anulowanie zamówienia wysyłane są drogą e-mailową na adres: support@psorifix.com. W swojej prośbie klient musi podać jej powód. Zastrzegamy sobie prawo odrzucenia próśb kupujących, jeśli ich reklamacja uznana zostanie za bezpodstawną.
Zwracany produkt musi być w takim samym stanie, w jakim został otrzymany przez kupującego (jak nowy), w zapieczętowanym, nienaruszonym oraz kompletnym, oryginalnym opakowaniu.
Aby przyjęcie zwrotu było możliwe, należy przedstawić numer zamówienia osoby, która dokonała zakupu produktu i której dane zawarte są w kodzie zamówienia.
Klient ma prawo do zwrotu zakupionego produktu i wystąpienia o zamianę na inny produkt lub zwrot pieniędzy w dwóch przypadkach:
1. W przypadku udowodnionej winy ze strony naszej firmy (klient otrzymał niewłaściwy produkt lub produkt z wadami jakościowymi) klient powinien zwrócić produkt w ciągu dziesięciu (10) dni od daty jego otrzymania, nie ponosząc kosztów wysyłki.
2. Jeśli decyzja klienta o zwrocie produktu nie wynikła z żadnego z wyżej wymienionych, obiektywnych powodów, firma zastrzega sobie prawo do nieuznania zwrotu. Jeśli reklamacja uznana zostanie za zasadną, klient może dokonać zwrotu produktu w ciągu dziesięciu (10) dni od daty wystawienia faktury. W takim przypadku wszelki koszt wysyłki oraz wszelkie różnice w cenach produktów poniesie klient.
We wszystkich przypadkach produkty powinny znajdować się w stanie, w jakim zostały otrzymane przez klienta: kompletne, bez żadnych uszkodzeń i w oryginalnym opakowaniu. Jeśli nie zostaną one zwrócone w ciągu dziesięciu (10) dni, nasz sklep nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu.
W zgodzie z Zasadami i warunkami, po zaakceptowaniu przez nas zwrotu produktu klient uprawniony jest do otrzymania innego produktu o jednakowej wartości lub zwrotu pieniędzy. Zwrot pieniędzy następuje w przeciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty otrzymania przez nas produktu.
W przypadku powtarzających się zwrotów lub w sytuacji, gdy nasza firma uzna, że klient nadużywa prawa zwrotu lub działa w złej wierze, możemy odmówić zwrotu produktu, nawet jeśli te warunki są spełnione.
Zasady te nie naruszają praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.