INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ APSAUGĄ

Vertiname jūsų susidomėjimą mūsų svetaine ir norime, kad su mumis jaustumėtės ramiai. Galite pasikliauti mumis, kad jūsų duomenis apdorojame atsakingai. Jūsų privatumas mums itin svarbus, todėl kviečiame paskaityti toliau pateiktą informacinį pranešimą ir peržiūrėti, kodėl ir kaip renkame jūsų duomenis, kaip juos naudosime.

Esame įsitikinę, kad pasitikėjimą galima pasiekti skaidrumu.

Šiuo dokumentu norime išsamiai ir aiškiai informuoti jus apie tai, kaip tvarkysime asmens duomenis (čia ir toliau apibendrintai – asmens duomenys), pateiktus ir (arba) surinktus teikiant užsakymą internetu, apsilankius mūsų svetainėje psorifix.com (čia ir toliau – svetainė).

Pateikdami savo asmens duomenis galite pasinaudoti visais to teikiamais privalumais ir nauda, kurią siūlome išskirtinai tik savo klientams. Visa informacija, kurią mums pateikiate, yra konfidenciali. Jūsų asmens duomenis naudosime tik tais būdais ir tikslais, kurie nurodyti šiame pranešime.


1. KAS RENKA ASMENS DUOMENIS

Subjektas, renkantis asmens duomenis kaip DUOMENŲ VALDYTOJAS (čia ir toliau – duomenų valdytojai), yra:
- MBM Ltd, kurio buveinė registruota adresu Seychelles, Victoria, Francis Rachel Str, Oliji Trade Centre, Suite 13, First Floor, email mbmltd.privacy@gmail.com; į jį galite kreiptis norėdami pateikti skundą dėl duomenų tvarkymo.


2. KODĖL RENKAME ASMENS DUOMENIS

Norint peržiūrėti mūsų svetainę jums nereikės įvesti asmens duomenų.
Renkame, saugome ir naudojame tik tuos jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate mums teikdami užsakymą internetu.

Asmens duomenys bus tvarkomi šiais tikslais:
vykdyti pardavimo sutartį, pristatyti produktą, vykdyti apskaitą, įgyvendinti teisinius įsipareigojimus ir teikti paslaugas po pardavimo.

Duomenų valdytojai gali rinkti ir tvarkyti toliau nurodytus asmens duomenis:
• asmens informaciją: vardą ir pavardę;
• pristatymo ir sąskaitos faktūros išrašymo adresą, gyvenamosios vietos adresą, gyvenamosios vietos miestą, pašto kodą, el. pašto adresą, mobiliojo ar fiksuotojo ryšio telefono numerį, pristatymo ir mokėjimo būdą.
Duomenų tvarkytojai gali rinkti ir tvarkyti šiuos asmens duomenis:
• kredito ar debeto kortelės turėtojo vardą ir pavardę;
• kredito ar debeto kortelės duomenis, įskaitant galiojimo laiką*.
* Tokiu atveju tai yra patikimų pasaulio įmonių tvarkomi kredito ar debeto kortele atlikti mokėjimai

Tai daroma tik siekiant užtikrinti, kad jūsų užsakymas bus greitai atliekamas, mokėjimas grynaisiais pristačius arba kredito ar debeto kortele apdorojamas (kredito ar debeto kortele atliktus mokėjimus tvarko trečiųjų šalių įmonės), o produktai, kuriuos perkate iš mūsų, pristatomi tinkamu adresu; pateikę užsakymą netrukus internetu, el. paštu, gausite užsakymo patvirtinimą, bet jūsų asmens duomenų nenaudosime rinkodarai tol, kol nepatvirtinsite, kad jums tai tinka.


3. KAS NUTINKA, JEI NEPATEIKIATE ASMENS DUOMENŲ

Kai kurie asmens duomenys, kurių prašysime perkant, būtini, kad galėtume vykdyti pirkimo užsakymą, pristatyti produktą, vykdyti apskaitą, įgyvendinti teisinius įsipareigojimus ir teikti paslaugas po pardavimo.
Teikti asmens duomenis ir leisti juos tvarkyti rinkodaros tikslais nėra privaloma, todėl tai bus daroma tik gavus jūsų sutikimą.
Galite bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti jūsų duomenis rinkodaros tikslais, susisiekę individualiai su duomenų valdytojais adresu, pateiktu pirmojoje pastraipoje (KAS RENKA ASMENS DUOMENIS). Atšaukus sutikimą nebegalėsime naudoti jūsų duomenų rinkodaros tikslais, bet tai neturės jokio poveikio jūsų galimybei įsigyti produktą.


4. KAIP TVARKYSIME ASMENS DUOMENIS

Duomenų valdytojų pateikti ir (ar) surinkti asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi naudojant automatinius įrankius, o kai kuriais atvejais bus tvarkomos spausdintinės jų versijos (pvz., kai reikia pristatyti naudojantis kurjerio paslaugomis).
Surinkti asmens duomenys bus saugomi tiek laiko, kiek reikės užpildyti sutartį arba nustatyti teisines garantijas arba paslaugoms po pardavimo teikti, pagal laikymo sąlygas, kurių reikalauja taikytini įstatymai. Asmens duomenys, surinkti rinkodaros tikslais, bus saugomi, kol klientas paprašys atšaukti registraciją arba sutiks tvarkyti asmens duomenis.
Norėdami tvarkyti produktų gražinimo ir galimų skundų dėl netinkamų produktų procedūras, turime rinkti ir tvarkyti jūsų asmeninę informaciją. Siekiant išvengti sukčiavimo, susijusio su skundais ir prekių grąžinimu, mums gali tekti paprašyti tam tikros jūsų asmeninės informacijos, kad galėtume tvarkyti jūsų užklausą.
Galime saugoti ir tvarkyti jūsų pateiktą informaciją tiek laiko, kiek reikia užtikrinti, kad bet koks galimas apgaulingas tapatybės naudojimas gali būti tinkamai ištirtas ateityje.


5. KAS TVARKYS ASMENS DUOMENIS

Asmens duomenis tvarkys:
• duomenų valdytojų darbuotojai ir partneriai, paskirti kaip asmenys, atsakingi už duomenų tvarkymą;
• duomenų tvarkytojų darbuotojai ir partneriai, paskirti duomenų valdytojų kaip asmenys, atsakingi už duomenų tvarkymą, įskaitant: (i) subjektai, tvarkantys interneto parduotuves ir galintys peržiūrėti, redaguoti ir atnaujinti asmens duomenis, įvestus į CRM sistemas, kuriomis duomenų valdytojai tvarko duomenis el. prekybos tikslais; (ii) subjektai, kurie valdo asmens duomenų saugojimą duomenų valdytojų vardu laikantis vietos ir Europos sutarčių bei įstatymų;
• trečiųjų šalių nariai ES ar už jos ribų, duomenų tvarkytojai, kurių paslaugomis naudojasi duomenų valdytojai, ypač pristatymo (prekių pristatymo įmonės, kad gautumėte siuntinį tiksliai tuo adresu, kurį pateikėte), pagalbos po pardavimo (skambučių centras, padedantis įsitikinti, kad pirkinys, įsigytas internetu, pristatytas be jokių problemų ir kad gavote produkto informaciją).
Asmens duomenys taip pat gali būti atskleisti trečiosioms šalims (patikimoms pasaulio įmonėms, tvarkančioms mokėjimus debeto ar kredito kortelėmis). Asmens duomenys nebus jokiu būdu platinami. Asmens duomenys, perduodami už šalies arba Europos Sąjungos ribų į tas šalis, kuriose neteikiama atitinkamo lygio duomenų apsauga, tose šalyse bus tvarkomi tik imantis apsaugos priemonių, nustatytų taikomuose privatumo įstatymuose.
Ribojame duomenų bendrinimą su trečiosiomis šalimis ir bendriname juos tik tais tikslais, kuriais juos bendrinti būtina. Griežtai tai valdome, kad užtikrintume jūsų duomenų privatumo apsaugą. Šios įmonės niekada nenaudos ir neperduos jūsų duomenų.


6. JŪSŲ TEISĖS

Galite bet kuriuo metu prašyti informacijos apie duomenų valdytojų (turinčių teisę) surinktus, naudojamus, atskleidžiamus ar tvarkomus asmens duomenis, taip pat prašyti integruoti, taisyti ar ištrinti šiuos duomenis bei nesutikti juos tvarkyti. Nuo 2018 m. gegužės 25 d. (įsigaliojus reglamentui (ES) 2016/679) taip pat galite pasinaudoti šiomis teisėmis: riboti duomenų tvarkymą ir perkėlimą, teikti skundus priežiūros institucijoms.
Visų pirma, turite teisę nesutikti ir atšaukti sutikimą rinkti, naudoti atskleisti ar tvarkyti visus, ar dalį asmens duomenų, siekiant siųsti reklaminę medžiagą, vykdyti tiesioginį pardavimą arba rinkos tyrimus bei siųsti tiek automatinius (el. laiškus, per kitas komunikacijos per atstumą sistemas, pvz., SMS, MMS), tiek tradicinius (popierinius laiškus) komercinius pranešimus.
Jei pageidaujate, kad duomenys būtų tvarkomi tik tradicinių kontaktavimo metodų priemonėmis, galite nesutikti tvarkyti asmens duomenis automatinių kontaktavimo metodų priemonėmis.
Norėdami pasinaudoti anksčiau minėtomis savo teisėmis ir (arba) pateikti paklausimą ar skundą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, galite siųsti užklausą duomenų valdytojams raštu, el. pašto adresu mbmltd.privacy@gmail.com arba parašyti paštu, adresu, pateiktu pirmojoje šio informacinio pranešimo pastraipoje (KAS RENKA ASMENS DUOMENIS).


7. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Galime rinkti informaciją apie jūsų apsilankymus šioje svetainėje, pvz., IP adresą, geografinę vietovę, naršyklės tipą, kreipimosi šaltinį, apsilankymo trukmę ir puslapių peržiūrų skaičių. Galime naudoti šią informaciją svetainei administruoti ir jos naudojimo galimybėms tobulinti. Visa slapukais surinkta informacija yra konfidenciali. Ją naudosime tik taip, kaip nurodyta esamoje politikoje.
Daugelis interneto naudotojų domisi privatumu ir slapukų naudojimu internete. Slapukai yra maži failai, kurie gali būti naudojami jūsų jau pateiktai informacijai saugoti. Jie negali būti naudojami informacijai apie jus ir jūsų kompiuterio sistemą vogti. Šioje svetainėje slapukai naudojami, kad prisimintų jūsų nuostatas. Pavyzdžiui, svetainė gali prisiminti, kuriuos puslapius žiūrėjote, kad kitą kartą apsilankymas būtų patogesnis. Nepaisant to, jei nenorite, kad būtų naudojami slapukai, galite juos bet kada išjungti žiniatinklio naršyklės interneto parinktyse. Tačiau tai gali turėti neigiamos įtakos daugelio svetainių, įskaitant šią, naudojimui.


8. KONTAKTAI

Bet kuriuo metu galite prašyti nemokamos informacijos apie mūsų saugomus duomenis, jų kilmę ir gavėjus bei saugojimo tikslą. Susisiekite su mumis el. pašto adresu mbmltd.privacy@gmail.com arba parašykite paštu, adresu, pateiktu pirmojoje šio informacinio pranešimo pastraipoje (KAS RENKA ASMENS DUOMENIS). Jei norite prašyti koreguoti, blokuoti ar ištrinti duomenis arba jei norite atšaukti sutikimą naudoti duomenis ar neleisti jų naudoti, susisiekite su mumis anksčiau minėtais adresais.