Επιστροφές Χρημάτων

Το προϊόν μπορεί να αποσταλεί οπουδήποτε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα θα σας αποσταλούν με courier στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει στο Έντυπο Παραγγελίας. Η μέθοδος πληρωμής όπως αναφέρεται και στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι η αντικαταβολή. Σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η παράδοση με κούριερ, ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από το Ελληνικό Ταχυδρομείο. Η αποστολή λαμβάνει χώρα καθημερινά, εκτός Σαββατοκύριακου και Αργιών.


Οι αιτήσεις για επιστροφές ή ακυρώσεις αποστέλλονται με e-mail: support@psorifix.com. Στην αίτηση ο πελάτης αναφέρει το λόγο για την αίτηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να μην αποδεχθούμε το αίτημα του αγοραστή, αν τα παράπονα του είναι αβάσιμα.
Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να είναι στην ίδια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε (άθικτο) χωρίς να έχει αποσφραγισθεί το πακέτο, στην αρχική του συσκευασία.
Για να αποδεχτούμε την επιστροφή, θα πρέπει να παρέχετε τον αριθμό παραγγελίας του ατόμου που αρχικά αγόρασε το προϊόν και τα στοιχεία του οποίου εμφανίζονται στον κωδικό παραγγελίας.
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε και να ζητήσει να αντικατασταθεί με άλλο προϊόν ή επιστροφή των χρημάτων του, σε δύο περιπτώσεις:
1. Σε περίπτωση αποδεδειγμένου λάθους της εταιρείας μας (αποστολή λανθασμένου προϊόντος ή προϊόν με πρόβλημα ποιότητας), ο πελάτης θα πρέπει να επιστρέψει το προϊόν εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα που αυτός / αυτή το έλαβε, χωρίς κόστος αποστολής.
2. Εάν η απόφαση του πελάτη να επιστρέψει το προϊόν δεν προκύπτει από κανέναν από τους παραπάνω αντικειμενικούς λόγους, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχτεί την αίτηση. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει το προϊόν εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Σε αυτή την περίπτωση όλα τα έξοδα μεταφοράς καθώς και κάθε διαφορά στην τιμή των προϊόντων θα βαρύνουν τον πελάτη.
Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα θα πρέπει να είναι στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη, χωρίς καμία βλάβη και στην αρχική τους συσκευασία. Αν δεν επιστραφεί εντός δέκα (10) ημερών, τότε το κατάστημά μας δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί την επιστροφή.
Κατά τη συμμόρφωση με τους Όρους και τις προϋποθέσεις και την αποδοχή της επιστροφής του προϊόντος, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να λάβει είτε ένα άλλο προϊόν ίσης αξίας, ή επιστροφή χρημάτων. Η επιστροφή θα ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.
Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών η σε περίπτωση που η εταιρεία μας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κρίνει ότι ο πελάτης καταχράται το δικαίωμα επιστροφής, ή πράττει κακόπιστα, δικαιούται να αρνηθεί να επιστρέψει το προϊόν, ακόμα και εάν ισχύουν οι προαναφερθέντες συνθήκες.
Αυτοί οι όροι δεν επηρεάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα του καταναλωτή που προβλέπονται από τη νομοθεσία.