KASUTUSTINGIMUSED

PALUN LUGEGE ENNE LEHEKÜLJE KASUTAMIST KASUTUSTINGIMUSED HOOLEGA LÄBI

Palun lugege enne selle lehekülje ja siin pakutavate teenuste kasutamist hoolega läbi kasutustingimused. Seda lehekülge külastades või kasutades kinnitate te, et olete kasutustingimustega nõus.
Seda lehekülge külastades või selle sisuga tutvudes ja/või ostu sooritades kinnitate, et olete lugenud ja mõistnud kasutustingimusi ning käesolevaga nõustute nende tingimustega ja kinnitate oma õigusvõimet. Kui te ei nõustu nende kasutustingimustega, ärge palun kasutage seda lehekülge.
Need kasutustingimused kehtivad kõikidele toodetele, mida müüb üksnes Morenti Inc veebileheküljel www.psorifix.com/ee/. Kõik kõrvalekalded nendest tingimustest kinnitab Morenti Inc. Mingeid muid kasutustingimusi ei ole. Iga kasutaja, kes siseneb leheküljele ja kasutab poe teenuseid, nõustub siin sätestatud tingimusi järgima, erandeid ei tehta. Kui keegi ei nõustu antud tingimustega, siis peab ta hoiduma selle poe teenuste kasutamisest ja igasugustest tehingutest. Tellimuse saatmine tähendab, et olete antud kasutustingimustega nõus.


TELLIMUSED

Tellimused tuleb esitada internetis, täites vastava Tellimusvormi, mille leiate siit - www.psorifix.com/ee/. Teie tellimus on meieni jõudnud siis, kui saate kinnituskirja e-posti teel saatjalt . Tellimuse üksikasjad on kasutaja ekraanil nähtavad pärast tellimusvormi täitmist ning saadetakse e-posti teel kasutaja registreerimisel märgitud e-posti aadressile.


HINNAD JA SOODUSTUSED

Kõik hinnad sellel leheküljel on lõplikud. Kehtiva sooduskampaania ajal on meie klientidel võimalik sooduskampaania alla kuuluvaid tooteid osta soodushinnaga. Müüjal on õigus toodete hindu muuta sellest ette teatamata. Ostja maksab toote eest hinna, mis kehtis tootele ostu sooritamise ajal.


KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

Toimetame tooted kohale Eesti piires. Tooted saadetakse kulleriga teie poolt tellimusvormis näidatud aadressil. Tasumine toimub sularahas kauba kättetoimetamisel. Piirkondades, kus teie kaupa pole võimalik kulleriga kohale toimetada, toimetab kauba kohale Eesti Post. Kauba kohaletoimetamine toimub iga päev, v.a. nädalalõpp ja pühad.


RAHA TAGASTAMINE

Tagastusnõuded ja tellimuse tühistamised saata e-posti aadressil: support@psorifix.com. Nõudes peab klient märkima nõude põhjuse. Jätame endale õiguse kliendi nõuet mitte rahuldada, kui ei pea seda piisavalt põhjendatuks.
Tagastatud toode peab olema kasutamata (nagu uus), avamata originaalpakendis nagu enne ostmist.
Selleks, et saaksime tagastusnõude heaks kiita, peab klient teatama tellimuse numbri ning tellimuse esitaja isikuandmed.
Kliendil on õigus ostetud toode tagastada ning lasta see asendada teise tootega või küsida raha tagasi kahel juhul.
1. Kui meie firma on teinud vea (klient on saanud vale või defektiga toote), tagastatakse toode kümne (10) päeva jooksul alates kauba kättesaamisest, sellisel juhul ei pea klient transpordikulude eest tasuma.
2. Kui kliendi soov kaup tagastada ei tulene ülalnimetatud objektiivsetest põhjustest, jätab firma endale õiguse nõuet mitte rahuldada. Kui nõue otsustatakse rahuldada, peab klient toote tagastama kümne (10) päeva jooksul alates kohaletoimetamisest. Sellisel puhul katab klient kõik transpordikulud ning võimaliku toodete hinnavahe.
Igal juhul peab toode olema sellisel kujul nagu kättetoimetamisel, terve, vigastusteta ning originaalpakendis. Kui toodet pole kümne (10) päeva jooksul tagastatud, ei ole poel kohutust kompensatsiooni maksta.
Kooskõlas ostutingimustega, ning juhul kui pood on toote tagastamisega nõus, on kliendil õigus saada asemele võrdse väärtusega uus toode või raha tagasi. Raha makstakse kliendile tagasi üheksakümne (90) päeva jooksul alates toote kättesaamisest meie poolt.
Korduvate tagastusnõuete puhul või juhul kui firma otsustab, et klient väärkasutab õigust kaupa tagastada, on firmal õigus toote tagasisaatmisest keelduda, isegi kui ülalmainitud tingimused on täidetud.
Need tingimused ei mõjuta kliendi seadusega ette nähtud õigusi.


TEIE KOHUSTUSED KLIENDINA

Klient vastutab oma eesmärkidega sobiva toote valimise eest. Klient ei tohi kahjustada või üritada kahjustada meie firma mainet, turvalisust ja/või teenuste kättesaadavust.
● Sisestage õige eesnimi, perekonnanimi, postiaadress, telefoninumber ja e-posti aadress.
● Makske tellitud kauba eest.
● Olge kauba saabumisel ise kohal või määrake endale esindaja, kes kauba vastu võtab.
● Ärge esitage valetellimusi.
● Ärge lisage tootearvustusi ega andke muud valeteavet.


NÕUDED JA TINGIMUSED

Firma jätab endale õiguse kasutustingimusi muuta või täiendada, kuid see ei mõjuta tingimusi, millega klient on tellimust tehes nõustunud. Muudatused või uuendused jõustuvad alates vastava muudatuse tegemisest tekstis. Palun kontrollige lehekülje kasutustingimuste alajaotust perioodiliselt, et muutustest teadlikud olla.


KOHALDATAVAD SEADUSED

Antud lepingu puhul kohaldatakse Euroopa ja Eesti seadusandlust, eriti e-kaubandust, kaugmüüki ja tarbijakaitset puudutavaid õigusakte, vaidlused lahendatakse firma asukohamaa kohtus.


TOOTED

Poe internetilehekülgedel müüdavad tooted on kõrge kvaliteediga ja vastavad kõigile kvaliteedinõuetele. Toote kvaliteet on tagatud, kui toodet kasutatakse ettenähtud otstarbel. Kasutades toodet mitte ettenähtud moel ja otstarbel, on kasutaja ainuisikuliselt vastutav.


ISIKUANDMETE KAITSE

Meie veebilehekülje klientide isikuandmed on rangelt salastatud ning neid kasutatakse ainult ülalmainitud tegevusteks ning kliendi informeerimiseks. Kui esitate meile oma isikuandmed, tähendab see, et olete vähemalt 18-aastane ning annate firmale loa oma andmete kasutamiseks. Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele, v.a. juhul, kui õiguskaitseorganid seadusega sätestatud korras nende avalikustamise nõuavad.


Lahtiütlus

*Käesolev lahtiütlus teatab, et konkreetsed tulemused pole garanteeritud ja et iga kasutaja tulemused võivad erineda! Sellel veebilehel sisalduvat teavet ei tule tõlgendada lubadusena ega garantiina. Morenti Inc ei vastuta ühegi otsese, kaudse, karistava, juhusliku või tahtliku kaotuse või kahjustuse eest, mis tuleneb või on seotud selle toodete kasutamise või väärkasutamisega.