TEAVE ISIKUANDMETE KAITSE KOHTA

Meil on hea meel, et tunnete huvi meie veebisaidi kohta ning tahaksime, et te tunneksite end meiega mugavalt. Võite meid usaldada, et käsitleme teie andmeid vastutustundlikult. Teie privaatsus on meile väga tähtis ning palume teil lugeda järgnevat informatsiooni, et saaksite aru, miks ja kuidas me teie andmeid kogume ning kuidas me neid omapoolselt kasutame.

Usume, et usaldus saavutatakse tänu läbipaistvusele.

Sellega soovime teid põhjalikult ning läbipaistvalt teavitada, kuidas me töötleme esitatud isiklikke andmeid (edaspidi "isikuandmed") ja/või andmeid, mis kogutakse tellimisprotsessi käigus meie veebisaiti külastades psorifix.com (edaspidi "veebisait").

Isikuandmeid esitades võite nautida eeliseid, mis on eksklusiivselt saadaval vaid meie klientide. Kogu meile esitatud informatsioon on konfidentsiaalne. Me kasutame teie isikuandmeid ainult antud eeskirjas välja toodud viisidel ning eesmärkidel.


1. KES ISIKUANDMEID KOGUB

Üksus, mis isikuandmeid kogub ehk ANDMETE KONTROLLIJA (edaspidi "andmete kontrollijad") on:
- MBM Ltd registreeritud Seychelles, Victoria, Francis Rachel Str, Oliji Trade Centre, Suite 13, First Floor, email mbmltd.privacy@gmail.com, kelle poole võib pöörduda andmekaitset puudutavate kaebuste korral.


2. MIKS ME ISIKUANDMEID KOGUME

Meie veebilehe vaatamiseks ei pea te sisestama oma isikuandmeid.
Me kogume, salvestame ning kasutame ainult neid isikuandmeid, mida te avaldate meile tellimisprotsessi käigus.

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:
müügilepingu täitmine, toote kohaletoimetamine, raamatupidamine ning juriidiliste kohustuste täitmine, müügijärgsed teenused;

Andmete kontrollijad võivad koguda ning töödelda järgmisi isikuandmeid:
• isiklik informatsioon: eesnimi, perekonnanimi;
• kohaletoimetamise ning arveldusaadress, elukoha aadress, elukoha linn, postiindeks, e-posti aadress, telefoninumber või mobiiltelefoninumber, kohaletoimetamise viis ning tasumise viis
Andmete töötlejad võivad koguda ning töötelda järgmisi isikuandmeid:
• krediit- / deebetkaardi omaniku nimi
• krediit- / deebetkaart ja aegumiskuupäev*.
*Sellistel juhtudel on tegu ülemaailmsete usaldusväärsete ettevõtetega, kes haldavaid deebet- või krediitkaardimakseid

Seda tehakse ainult selleks, et tagada teie tellimuse kohene täitmine – makse sularahas toote kättesaamisel või krediit- / deebetkaardiga (deebetkaardiga või krediitkaardiga tehtud makseid haldavad kolmanda osapoole ettevõtted) töödeldakse ning meilt tellitud tooted toimetatakse õigele aadressile; peale tellimuse esitamist saadetakse tellimuse kinnitus teie e-posti aadressile, kuid me ei kasuta teie isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel ilma teie nõusolekuta.


3. MIS JUHTUB, KUI TE ISIKUANDMEID EI AVALDA

Mõned isikuandmed, mis on ostmisprotsessis kohustuslikud, on vajalikud tellimuse sooritamiseks, toote kohaletoimetamiseks, raamatupidamiseks ning juriidiliste kohustuste täitmiseks, ostujärgsete teenuste osutamiseks.
Isikuandmete esitamine ning töötlemine turunduslikel eesmärkidel on valikuline ning seetõttu toimub isikuandmete töötlemine turunduslikel eesmärkidel ainult teie nõusolekul.
Te võite tühistada oma nõusoleku andmete turunduslikel eemärkidel kasutamiseks pöördudes individuaalselt andmete kontrollijate poole esimeses alalõigus välja toodud aadressil (KES ISIKUANDMEID KOGUB). . Teie nõusoleku tühistamine välistab teie poole pöördumise turunduslikel eesmärkidel, kuid ei mõjuta seejuures teie ostuprotsessi lõpuleviimist.


4. KUIDAS ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME

Andmete kontrollijatele esitatud ja/või nende poolt kogutud isikuandmed töödeldakse ning salvestatakse automatiseeritud tööriistade abil ning mõningatel juhtudel tööteldakse neid paberkandjal (näiteks kulleri poolt toote kohaletoimetamisel).
Kooskõlas kehtivates õiguaktides nõutavate säilitamistingimustega tuleb kogutud isikuandmeid hoida lepingu täitmiseks vajaliku aja jooksul või juriidiliste garantiide või müügijärgsete teenuste osutamiseks. Turunduslikel eesmärkidel kogutud isikuandmeid säilitatakse seni, kuni klient palub registreeritud isikuandmed või oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks tühistada.
Tagastuste haldamiseks või võimalike nõuete esitamiseks vigaste/rikutud toodete eest peame koguma ning töötlema teie isiklikke andmeid. Nõuete ja tagastustega seotud pettuste vältimiseks võime teie taotluse töötlemiseks paluda teil esitada teatud isikuandmeid.
Tagamaks tulevikus võimaliku identiteedipettuse uurimine, võime säilitada ning töödelda teie poolt esitatud teavet teatud aja jooksul.


5. KES TÖÖTLEB ISIKLIKKE ANDMEID

Isikuandmeid töötleb:
• määratud andmete kontrollijate töötajad ning seotud isikud ehk töötlemise eest vastutavad isikud;
• andmete kontrollijate poolt määratud andmete töötlejate töötajad ning seotud isikud sealhulgas (i) isikud, kes haldavad veebipoode ning võivad näha, redigeerida ning uuendada isikuandmeid, mis on sisestatud kliendisuhete juhtimise (CRM) süsteemi, mille kaudu andmete kontrollijad töötlevad andmeid e-kaubanduse eesmärkidel (ii) isikud, kes haldavad isikuandmeid andmete kontrollijate nimel vastavalt kohalike ja Euroopa kokkulepetele ning seadustele;
• kolmandate osapoolte liikmed EL-is või väljaspool seda - andmete töötlejad, keda andmete kontrollijad kasutavad eelkõige saatmisel (ettevõtted, kes toimetavad saadetisi kohale, et saaksite oma tellimuse just sellele aadressile, mille te olete esitanud), müügijärgse tugiteenuse puhul (kõnekeskus, et tagada teie internetis tehtud tellimuse korrektne täitmine ning samuti toote kohta informatsiooni saamiseks).
Isikuandmeid võidakse samuti avaldada kolmandatele osapooltele (need on ülemaailmsed usaldusväärsed ettevõtted, kes haldavad deebet- või krediitkaartide makseid). Isikuandmeid ei levitata mitte ühelgi viisil. Isikuandmeid edastatakse riigist või Euroopa Liidust väljaspoole asuvasse riiki, mis ei paku piisavat andmekaitse taset, ainult siis, kui see on kooskõlas kehtivate eraelu puutumatuse seadustega sätestatud kaitsemeetmetega.
Me piirame kolmandate osapooltega jagatavat teavet ning jagame ainult konkreetsetel eesmärkidel vajaminevat informatsiooni. Kolmandad osapooled on meie poolt range järelvalve all, et tagada teie andmete privaatsus. Need ettevõtted ei saa kunagi teie andmeid vabalt kasutada ega edasi saata.


6. TEIE ÕIGUSED

Te võite igal ajal nõuda (ligipääsuõigusega) andmete kontrollijate poolt kogutud, kasutatud, avalikustatud või töödeldavaid isikuandmeid, samuti integratsiooni, parandamise või kustutamise taotlust ning nende töötlemise eesmärki. Lisaks on teil alates 25. maist 2018 (kui kohaldatakse (EL) 2016/679 määrus) samuti õigus järgmistele tegevustele: töötlemise piiramine, andmete teisaldatavus ning kaebuste esitamine järelevalveasutusele.
Eelkõige on teil õigus vaidlustada ja tühistada oma nõusolek täielikult või osaliselt isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks, avaldamiseks või töötlemiseks reklaammaterjalide saatmise, otseturunduse või turu-uuringute või kommertsteadaannete saatmiseks nii automatiseeritud meetoditel (e-post, muud kaugsidevahendid nagu näiteks SMS või MMS sõnumid) kui ka traditsioonilisel meetodil (paberkandjal posti teel).
Kui eelistate, et teie isikuandmete töötlemine toimub ainult traditsiooniliste kontaktmeetodite kaudu, võite vaidlustada oma isikuandmete töötlemise automatiseeritud kontaktmeetodite kaudu.
Oma õiguste rakendamiseks ja/või isikuandmete töötlemise kohta järelepärimise või kaebuse esitamiseks võite saata päringu andmete kontrollijatele saates kirja järgmisele e-posti aadressile mbmltd.privacy@gmail.com või selle infoteatise alapeatükis 1 (KES ISIKUANDMEID KOGUB) välja toodud postiaadressile ja kontaktidele (KES ISIKUANDMEID KOGUB).


7. KÜPSISTE (COOKIES) KASUTAMINE MEIE LEHEL

Me võime koguda teavet selle veebisaidi külastuste kohta, näiteks ID-aadress, geograafiline asukoht, veebilehitseja tüüp, viiteallikas, külastuse pikkus ja lehevaatamiste arv. Me võime seda teavet kasutada selle veebisaidi administreerimisel, parandamaks veebisaidi kasutatavust. Seejuures märgime ära, et kogu informatsioon, mida küpsiste (cookies) kaudu kogutakse, on konfidentsiaalne. Me kasutame seda ainult käesolevas eeskirjas välja toodud viisidel.
Paljud veebilehitsejad on mures oma privaatsuse ja küpsiste (cookies) kasutamise pärast internetis. Küpsised on väikesed failid, mida saab kasutada varasemalt avaldatud andmete salvestamiseks. Küpsiseid ei saa kasutada teie ega teie arvutisüsteemi kohta andmete "varastamiseks". See veebisait kasutab küpsiseid teie eelistuste mäletamiseks. Näiteks võib veebisait meelde jätta, millist lehte te vaatate, et muuta teie järgmine külastus mugavamaks. Sellegipoolest on teil alati võimalik oma veebilehitseja interneti seadetes küpsiste kasutamine keelata, kui see teile ei meeldi. See aga võib negatiivselt mõjutada paljude veebisaitide kasutatavust, sealhulgas ka selle lehe oma.


8. KONTAKT

Teil on võimalik igal ajal taotleda tasuta teavet salvestatud andmete, nende päritolu ning adressaatide kohta, sealhulgas ka andmete säilitamise eesmärgi kohta. Palun võtke meiega ühendust järgneva e-posti teel mbmltd.privacy@gmail.com või saatke kiri antud infoteatise alapeatükis 1 (KES ISIKUANDMEID KOGUB) välja toodud postiaadressil. Kui te soovite taotleda andmete parandamist, blokeerimist või kustutamist või kui soovite tühistada oma nõusoleku andmete kasutamiseks või vaidlustada andmete kasutamist, võtke meiega ühendust ülalpool väljatoodud aadressidel.