Restituties

Producten kunnen overal in België verzonden worden. De producten zullen per koerier verzonden worden naar het adres dat u hebt opgegeven op uw Bestellingsformulier. De betalingsmethode is MrCash en PayPal. Zendingen vinden dagelijks plaats, behalve weekends en vakanties.


Claims voor retourzendingen en annulerringen worden verzonden via email: support@psorifix.com. In de claim vermeld de klant de reden voor de claim. We behouden het recht om de claim van de klant niet te accepteren, als de gronden van zijn/haar claim onredelijk bevonden worden.
Het geretourneerde product moet in dezelfde toestand verkeren als waarin u het ontvangen hebt (als nieuw), zonder dat het zegel verbroken is of het pakket beschadigd is, net zoals voor de verkoop, in de volledige originele verpakking.
Om de retournering te accepteren, moet u het bestellingsnummer kunnen tonen van de persoon die het product heeft gekocht en wiens gegevens aangegeven zijn in de bestellingscode.
De klant heeft het recht om het gekochte product te retourneren en een vervanging door een ander product of een restitutie aan te vragen, in twee gevallen:
In het geval een bedrijfsfout aangetoond kan worden (het verkeerde product is ontvangen of product met kwaliteitsdefect), kan de klant het product retourneren binnen tien (10) dagen vanaf de dag dat hij/zij het ontvangen heeft, zonder verzendkosten.
Als de klants beslissing om het product te retourneren niets te maken heeft met voorgenoemde redenen, heeft het bedrijf het recht om de claim niet te eren. Indien de klacht gegrond wordt verklaart, kan de klant het product retourneren binnen tien (10) dagen vanaf de dag dat hij/zij het ontvangen heeft. In dit geval zullen alle verzendkosten, zowel als enig verschil in prijs tussen producten door de klant gedragen worden.
In alle gevallen behoren de producten in de conditie van ontvangst door de klant verkeren, compleet, onbeschadigd en in de originele verpakking. Indien niet geretourneerd binnen tien (10) dagen, is onze winkel niet verplicht enige restitutie te verschaffen.
Op naleving van de Algemene Voorwaarden en de acceptatie van een geretourneerd product, is de klant bemachtigd om enig ander product van dezelfde waarde te ontvangen, of een restitutie. De restitutie naar de klant zal worden afgerond binnen negentig (90) dagen vanaf de dag dat wij het product hebben ontvangen.
In het geval van herhaalde restituties of restituties in het geval dat ons bedrijf naar eigen goeddunken, ondervind dat dat klant het recht van retournering misbruikt, of handelt in kwade trouw, behoud het bedrijf het recht om retrournering te weigeren, zelfs als aan alle voorwaarden wordt voldaan.
Deze voorwaarden doen geen afbraak aan rechten van de consument zoals bepaald door de wet.